Sekretessregler

Träder i kraft: April 2018

Dessa sekretessregler gäller för [WEBBPLATSENS NAMN] som ägs och drivs av [HOTELLETS NAMN]. Dessa sekretessregler beskriver hur vi samlar in och använder informationen, som kan innehålla personliga uppgifter, som du uppger på vår webbplats: [WEBBPLATSENS NAMN]. De beskriver också vilka valmöjligheter du har i samband med vår användning av dina personliga uppgifter och hur du kan få tillgång till samt uppdatera dessa uppgifter.

Datainsamling

De personliga uppgifterna som vi samlar in är bland annat:

 • Ditt för- och efternamn, mejladress, telefonnummer och adress.
 • Kortuppgifter (korttyp, kortnummer, namn på kortet, utgångsdatum och säkerhetskod).
 • Information om gästers vistelser, som in- och utcheckningsdatum, särskilda önskemål, iakttagelser om preferenser i samband med tjänsterna som erbjuds (bland annat rumstyp, faciliteter eller andra tjänster som används).
 • Information som du uppger angående dina preferenser gällande marknadsföring eller om du deltar i enkäter, tävlingar eller erbjudanden.

Du kan alltid välja vilka personliga uppgifter (om några) som du vill ge till oss. Om du väljer att inte uppge vissa uppgifter så kan det eventuellt påverka vissa av transaktionerna du gör hos oss.

Data vi samlar in automatiskt

När du använder vår webbplats samlar vi även in information automatiskt. Denna information kan bestå av personliga uppgifter. Informationen kan till exempel vara språkinställningar, IP-adress, plats, enhetsinställningar, enhetens operativsystem, logginformation, tidpunkt för användning/besök, webbadressen som besökaren går till, användaragent (information om webbläsarens version), operativsystem, resultatet av besöket (tittar eller bokar), användarens boknings-id och vilken slags information som visas. Vi kan också komma att samla in information automatiskt via cookies. För mer information om hur vi använder cookies kan du klicka här.

Ändamål

Vi använder dina personliga uppgifter i följande syften:

 • A. Bokningar: Vi använder dina personliga uppgifter för att genomföra och administrera din onlinebokning.
 • B. Kundtjänst: Vi använder dina personliga uppgifter för att kunna erbjuda kundtjänst.
 • C. Gästrecensioner: Vi kan eventuellt använda dina kontaktuppgifter för att bjuda in dig via mejl till att skriva en gästrecension efter din vistelse. Det här kan hjälpa andra resenärer att välja ett boende som passar dem. Om du skickar in en gästrecension så kan din recension komma att publiceras på vår webbplats.
 • D. Marknadsaktiviteter: Vi använder även dina uppgifter för marknadsaktiviteter i enlighet med rådande lagstiftning. Då vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, till exempel kommersiella nyhetsbrev samt kommunikation om nya produkter, tjänster och liknande som vi erbjuder och som vi tror kan vara intressanta för dig, så inkluderar vi alltid en länk för avregistrering som du kan använda ifall du inte vill att vi ska skicka fler meddelanden.
 • E. Annan kommunikation: Det kan hända att vi kontaktar dig via mejl, post, telefon eller sms beroende på vilka kontaktuppgifter du delar med oss. Anledningen till att vi kontaktar dig kan till exempel vara:
  • a. Vi kan behöva svara på eller ta hand om förfrågningar som du gjort.
   b. Om du inte har fullföljt en bokning online så kan vi eventuellt mejla en påminnelse till dig om att fortsätta med din bokning. Vi anser att den här extratjänsten kan vara användbar för dig då du kan fortsätta boka utan att behöva söka efter boendet igen eller fylla i alla bokningsuppgifter från början.
   c. När du använder våra tjänster så kan vi komma att skicka en enkät till dig eller bjuda in dig till att skriva en recension om din upplevelse på vår webbplats. Vi anser att den här extratjänsten kan vara användbar för både dig och för oss då vi kan förbättra vår webbplats baserat på din feedback.
 • F. Analyser, förbättringar och undersökningar: Vi använder personliga uppgifter för att utföra undersökningar och analyser. Vi kan eventuellt involvera en tredje part för att göra detta å våra vägnar. Vi kan komma att dela eller uppge resultaten av en sådan undersökning, även till en tredje part, på ett anonymt och aggregerat sätt. Vi använder dina personliga uppgifter i analyssyfte för att förbättra våra tjänster, användarupplevelsen och funktionaliteten samt kvaliteten av alla våra resetjänster online.
 • G. Säkerhet samt för att förhindra och upptäcka bedrägerier: Vi använder information, däribland personliga uppgifter, för att förhindra bedrägerier och andra aktiviteter som är olagliga eller kränker någons rättigheter. Vi använder även den här informationen för att undersöka och upptäcka bedrägerier. I samband med detta kan personliga uppgifter komma att delas med tredje parter, till exempel myndigheter i den utsträckning som lagen tillåter, och externa rådgivare.
 • H. Rättsliga tvister, lagar och regler: I vissa fall behöver vi använda den angivna informationen, som kan innehålla personliga uppgifter, för att behandla och lösa rättsliga tvister eller klagomål, för att kunna undersöka och se till att bestämmelser efterföljs eller för att se till att avtalet/avtalen uppfylls eller för att rätta oss efter en rättslig begäran från en myndighet i den mån det krävs av lagen.
 • Om vi använder automatiska metoder för att behandla personliga uppgifter som har rättsliga följder eller på annat sätt berör dig i stor utsträckning kommer vi att vidta lämpliga handlingar för att skydda dina rättigheter och friheter, däribland rätten till mänskligt ingripande.

Rättsliga grunder

 • I samband med ändamålen som nämns i A och B grundar vi användningen av uppgifterna på genomförandet av ett avtal: Användningen av dina uppgifter kan vara nödvändiga för att uppfylla förpliktelserna i det avtal som du har ingått med oss. Om du exempelvis använder våra tjänster till att göra en bokning online så kommer vi att använda dina uppgifter för att uppfylla våra förpliktelser för att kunna genomföra och administrera denna bokning som faller inom avtalet som vi har med dig.
 • I samband med ändamålen som nämns i C–H grundar vi användningen av uppgifterna på berättigade intressen: Vi använder din data för våra berättigande intressen, till exempel för att kunna erbjuda dig det mest passande innehållet på webbplatsen, i mejl och nyhetsbrev, för att förbättra och marknadsföra våra produkter och tjänster samt innehållet på vår webbplats och i samband med administrativa och juridiska syften samt för att upptäcka bedrägerier. När vi använder dina personliga uppgifter i samband med våra berättigande intressen så kommer vi alltid att väga dina rättigheter och ditt intresse av att skydda dina uppgifter mot våra rättigheter och intressen.
 • I samband med ändamålet som nämns i H så grundar vi även användningen av uppgifterna på, där det är tillämpligt, vår förpliktelse att följa rådande lagstiftning.
 • Vid de tillfällen då det är nödvändigt i enlighet med rådande lagstiftning kommer vi att be om din tillåtelse innan vi använder dina personliga uppgifter i marknadsföringssyften.

Då det är nödvändigt i enlighet med rådande lagstiftning kommer vi att be om din tillåtelse. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på någon av adresserna som finns i slutet av dessa sekretessregler.

Om du vill invända mot användningen av personliga uppgifter som beskrivs i C–F, och du inte har möjlighet att neka sådan åtgång direkt på egen hand (till exempel i dina kontoinställningar), kan du i den mån det är tillämpligt kontakta [HOTELLETS NAMN].

Delning av data

 • Booking.com: Vi samarbetar med Booking.com B.V. som ligger på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam i Nederländerna (www.booking.com) (hädanefter Booking.com) för att erbjuda dig vår bokningstjänst online. Medan vi står för innehållet på denna webbplats, och du gör en bokning direkt via oss, så behandlas bokningarna via Booking.com. Informationen du anger på denna webbplats kommer således även att delas med Booking.com och dess samarbetspartners. Denna information kan innehålla personliga uppgifter som ditt namn, dina kontaktuppgifter, dina betalningsuppgifter, namnen på de du reser med och eventuella preferenser som du uppger när du bokar.
  För att läsa mer om Booking.com och de andra företagen i samma koncern så kan du besöka sidan Om Booking.com.

Booking.com skickar en mejlbekräftelse till dig samt ett mejl innan din vistelse med information om området och boendet. Booking.com erbjuder dig också internationell kundtjänst från dess lokala kontor dygnet runt, alla dagar på över 20 språk. Genom att dela dina uppgifter med Booking.coms internationella kundtjänstpersonal kan de hjälpa dig när du behöver det. Booking.com kan också använda dina uppgifter i samband med marknadsförings-, tekniska och analytiska syften vilket vidare beskrivs i Booking.coms sekretessregler. Detta innebär även att dina uppgifter kan komma att delas med andra företag som ingår i Booking Holdings Inc. för att kunna ge dig reserelaterade erbjudanden som kan vara intressanta för dig samt för att kunna erbjuda dig personlig service. Om det krävs i enlighet med rådande lagstiftning kommer Booking.com först be om din tillåtelse. Om dina uppgifter överförs till ett land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer Booking.com uppföra avtalsvillkor som säkerställer att dina personliga uppgifter fortsätter att vara skyddade i linje med europeisk standard. Om du har några frågor om hur Booking.com behandlar dina personliga uppgifter kan du kontakta dataprotectionoffice@booking.com.

 • BookingSuite: Dina personuppgifter kan komma att delas med BookingSuite B.V. som ligger på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna – företaget som driver denna webbplats samt webbplatsen suite.booking.com.
 • Utomstående tjänsteleverantörer: Vi använder tjänsteleverantörer för att behandla dina personliga uppgifter endast å våra vägnar. Användningen sker endast för de ändamål som nämns i dessa sekretessregler, till exempel för att hantera betalningar för bokningar, skicka ut marknadsföringsmaterial eller för analytiska supporttjänster. Dessa tjänsteleverantörer är bundna av sekretessklausuler och kan inte använda dina personliga uppgifter för deras egna ändamål eller i något annat syfte.
 • Behöriga myndigheter: Vi tillhandahåller brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter med personliga uppgifter i den mån vi är juridiskt bundna därtill eller om det är absolut nödvändigt för att förhindra, upptäcka eller utreda kriminella handlingar och bedrägeri.

Internationella överföringar av information

Överföring av personliga uppgifter som beskrivs i dessa sekretessregler kan innefatta internationella överföringar av personliga uppgifter till länder vars personuppgiftslagar inte är lika omfattande som lagstiftningen i EU-länder. Vid de tillfällen då det krävs i enlighet med europeisk lagstiftning överför vi endast personliga uppgifter till mottagare som kan erbjuda en tillfredsställande nivå av personuppgiftsskydd. I dessa situationer kommer vi att se till att det rådande avtalet skyddar dina personliga uppgifter i enlighet med EU-standard. Du kan be oss om att få se en kopia av avtalsvillkoren genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför.

Säkerhet

BookingSuite följer rimliga procedurer för att förhindra oauktoriserad tillgång till, och missbruk av, information som innehåller personliga uppgifter. Vi använder lämpliga driftsystem och procedurer för att skydda och säkra information som innehåller personliga uppgifter. Vi använder också säkerhetsprocedurer samt tekniska och fysiska begränsningar för tillgång till och användning av personliga uppgifter på våra servrar. Endast auktoriserad personal har tillåtelse att tillgå personliga uppgifter i samband med deras dagliga arbete.

Lagring av data

Vi lagrar dina uppgifter, som kan innehålla personliga uppgifter, så länge vi anser det är nödvändigt för att erbjuda dig våra tjänster, följa rådande lagstiftning, lösa tvister med andra parter och vid andra tillfällen då det är nödvändigt för att vi ska kunna driva vår verksamhet, däribland också för att kunna upptäcka och förhindra bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter. Alla personliga uppgifter vi lagrar omfattas av dessa sekretessregler. Om du har en fråga gällande lagringsperioden för en viss typ av personliga uppgifter som vi har lagrat om dig så kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför.

Dina val och rättigheter

Vi vill att du ska ha kontroll över hur dina personliga uppgifter används av oss. Det kan du göra på följande sätt:

 • Du kan be oss om en kopia av vilka personliga uppgifter vi har lagrat om dig.
 • Du kan informera oss om dina personliga uppgifter ändras eller be oss att korrigera de personliga uppgifter som vi har lagrat om dig.
 • I vissa fall kan du be oss att radera, spärra eller begränsa användningen av de personliga uppgifter som vi har lagrat om dig, eller invända mot vissa av de sätt som vi använder dina personliga uppgifter.
 • I vissa fall kan du även be oss att skicka de personliga uppgifterna som du har gett oss till en tredje part.

Då vi använder dina personliga uppgifter med ditt godkännande så har du rätt att ta tillbaka detta godkännande när som helst i enlighet med rådande lagstiftning. Vid de tillfällen då vi använder dina personliga uppgifter baserat på vårt berättigade intresse, eller i allmänt intresse, så har du rätt att när som helst, i enlighet med rådande lagstiftning, motsätta dig användningen av dina personliga uppgifter.

Vi förlitar oss på att de personliga uppgifter du angett är kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss omedelbart om dina personliga uppgifter ändras eller är inkorrekta genom att kontakta [HOTELLETS NAMN]. Vi behandlar din förfrågan i enlighet med rådande lagstiftning.

Frågor eller klagomål

Om du har några frågor eller funderingar angående användningen av dina personliga uppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter du har i enlighet med dessa sekretessregler, så är du välkommen att kontakta oss via [HOTELLETS KONTAKTUPPGIFTER]. Du kan också kontakta din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor eller klagomål.

Ändringar i sekretessreglerna

Precis som vår verksamhet ständigt förändras så kan även dessa sekretessregler komma att ändras från tid till annan. Om du vill hålla dig uppdaterad om ändringar i dessa sekretessregler så ber vi dig att besöka denna sida regelbundet. Om vi inför ändringar som har en inverkan på dig (t.ex. om vi använder dina personliga uppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan) så kommer vi att kontakta dig innan vi använder dem.